MET OPEN HANDEN OP WEG NAAR PASEN

Een kruisweg en een paasweg

 

Een ‘stille meditatie wandeling’ die je meeneemt tijdens de laatste uren van Jezus’ leven.

Een weg van lijden, verdriet, pijn en dood: een kruisweg.

Tegelijk ook een weg van opstaan en opnieuw beginnen: een paasweg.

Deze weg wordt beschreven in de Bijbel, in de evangeliën. 

In en door dit verhaal kijken mensen al eeuwenlang in de spiegel omdat de weg van het lijden bij het leven hoort. Ieder mens zoekt een weg tussen vallen en opstaan.

Als je deze meditatie volgt zul je dus ook merken dat het zowel over ‘toen en daar’ als over ‘hier en nu’ gaat.

 

Je kunt deze ‘wandeling’ letterlijk of figuurlijk ‘lopen’ in de buitenlucht of op iedere plek waar je de stilte laat binnenkomen. Het kan dus ook gewoon thuis op je stoel. Je kunt de wandeling alleen maken of samen met anderen. Neem voor ieder moment rust en zoveel tijd als jij nodig hebt. Je kunt de wandeling in één keer lopen maar ook verspreid over verschillende dagen of momenten Zorg dat je tijdens je wandeling niet over je route of over de plek hoeft na te denken. Loop bijv. ergens ongestoord langs de vloedlijn, de dijk, door bos of duin. 

 

Er wordt gebruik gemaakt van kleurrijke en indringende schilderijen van de Duitse priester en kunstenaar Sieger Köder (1925-2015). Hij legt veel nadruk op de betekenis van het kruis en de betekenis van de handen. Let ook op het gebruik van de kleuren.

Tijdens de vieringen van vespers in de Stille Week (11 t/m 16 april 2022) op Terschelling van de Raad van Kerken wordt er ook met de afbeeldingen van deze schilderijen gewerkt.

 

Start.

begin je wandeling op een mooie plek. Laat het stil worden of loop 10 minuten in stilte.

sta stil en kijk naar afbeelding 1

 

lees: Jezus krijgt de doodstraf

De handen van Jezus, geboeid.

De handen van de hogepriester, die de boekrol vasthoudt.

Hij veroordeelt Jezus op basis van de Schrift, ‘in naam van God’.

Pilatus, die zijn handen ‘in onschuld’ wast.

Alsof hij wil zeggen: ‘met deze man heb ik niets te maken’.

Opkomen voor de waarheid is een keuze.

Soms durf je niet te zeggen wat je echt vindt.

Ook nu zetten mensen elkaar gevangen.

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

 sta stil en kijk naar afbeelding 2

 

lees: Jezus droeg het kruis.

Er is soms veel verdriet.

Er zijn mensen in oorlog, die moeten vluchten…

Er zijn mensen die bang zijn,

Er zijn mensen die ziek zijn.

Zoveel tranen, zoveel zorgen, zoveel kruisen te dragen

 

 

 

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

 sta stil en kijk naar afbeelding 3

 

- Lees: Jezus valt onder het kruis.

Dat gevoel……

als je het niet meer ziet zitten;

als de last te zwaar is;

als het te lang duurt;

als je je alleen voelt;

als je niet weet of je het zult trekken;

als……

Hoeveel doden moet je sterven?

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

sta stil en kijk naar afbeelding 4

 

Lees: Jezus ontmoet zijn moeder

Er is nog iemand. 

Een medemens.

Iemand die met jou oploopt.

Of andersom zoals jij er altijd voor iemand kunt zijn.

Als we onze vreugde en verdriet kunnen delen,

ervaren we wat vriendschap en liefde kan zijn.

Uit het niets straalt Gods gezicht.

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

 

sta stil en kijk naar de afbeelding 5

 

Lees: Simon van Cyrene helpt het kruis te dragen

Een vriend. Een vriendin.

Een helpende hand.

Samen is sterker.

Samen.

Gedeelde smart is halve smart.

Vele handen maken licht werk.

Een mens die je toelacht.

Ogen die je moed geven.

Voelen dat je niet alleen bent.

God gaat altijd in mensen met je mee…

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

 sta stil en kijk naar afbeelding 6

 

Lees: Veronica droogt het gezicht van Jezus

Troost.

Waar mensen er zijn voor elkaar

daar is God in hun midden.

Verborgen God, laat je toch vinden,

treed toch tevoorschijn laat je zien!

 

 

 

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

 sta stil en kijk naar afbeelding 7

 

lees: Jezus valt opnieuw onder het kruis

Soms zijn dingen te zwaar.

Jezus is geen superman.

Hij is God én mens.

Hij valt.

Overvallen, vernederd,

om wat schijngetuigenissen.

Het harde van de waarheid is

dat zij vaak zo bitter is.

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

afbeelding 8
sta stil en kijk naar afbeelding 8

lees: Mensen huilen om Jezus

Kijken met de ogen van het hart.

In de diepte herkennen mensen 

elkaars wanhoop.

En dus ook elkaars hoop.

De diepte van de waarheid is,

keuze die gegeven is.

 

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

 sta stil en kijk naar afbeelding 9

 

lees: Jezus valt nog een keer

Gaat de dag nu onder?

Wààr is toch de zon gegaan?

Wint de nacht van de dag?

Wèlk geloof?

Wèlke hoop?

Wèlke liefde?

Nergens heeft mijn hand houvast.

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

 

sta stil en kijk naar afbeelding 10

 

- Lees: Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Het naakte van de waarheid is,

keuze die gegeven is.

Het zijn mensen die elkaar beroven,

vernederen, pijn doen, uitsluiten, slaan.

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

sta stil en kijk naar afbeelding 11

 

lees: Jezus wordt aan het kruis gehangen

Vastgespijkerd in onmacht.

Wìe slaat de hamer?

Wàt vertellen de gezichten?

Wàt zeggen de mensen?

Wàt denken ze? Wat doen ze?

De onschuld stierf.

Is alles nu gestorven?

het licht en het leven,

de waarheid die niet sterven kan?

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

sta stil en kijk naar afbeelding 12

 

Lees: Jezus sterft aan het kruis

‘Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?’

Dan: ‘Het is volbracht.’ 

Hij buigt en sterft. Het wordt pikdonker.

Wij houden de adem in……

Niets dan duisternis en stilte,

het rijk der dood, van stof en as.

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

 

- sta stil en kijk naar afbeelding 13

Lees: Het lichaam van Jezus wordt van het kruis genomen

Maria huilt om het liefste wat ze verloor: haar dode zoon. 

Tranen van verdriet en gemis.

Haar handen zorgen bij wat er bleef van deze mens,

bieden geborgenheid, warmte, liefde, tederheid.

In het diepste verdriet voelt ze 

de Geest van God’s aanwezigheid.

Al onze namen geschreven in de palm van Gods hand.

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

sta stil en kijk naar afbeelding 14

 

lees: Jezus wordt in het graf gelegd

Dood.

Einde van het leven.

Hoe nu verder?

Niets te horen. Niets beweegt.

Als in de doodslaap

wachten op wat komt.

 

lopen, mediterend over wat je zag en las

 

 sta stil en kijk om je heen, afbeelding 15 (wit)

 

lees: Jezus leeft!

Deze uitgave is ‘een eerste QR-proeve van Wandelen-der-Wijs’ samengesteld of geschreven door ds. Mathilde de Graaff. Fijn om uw reacties na afloop te mogen delen via, E.: et10@ziggo.nl of een telefoontje of wattsappberichtje: 06-22000087.