Wat er aan het komende Inspiratie-Festival vooraf ging

We begonnen voorzichtig in 2014 met een groot kerkenraadsweekend, achteraf een soort pilot, voor wat nu het festival is. Er werden van alle kerkenraden uit de drie noordelijk provincies tenminste twee verspieders uitgenodigd op het ei-land aan de overkant. Dit alles in samenwerking met de Protestantste Theologische Universiteit. Het was spannend: zullen de mensen komen, een heel weekend, de tijd, de kosten, etc.? Wij mochten onze ervaringen intussen wel hebben maar je weet maar nooit. Het thema ging over de toekomst van de kerk: ‘Schipbreuk lijden of de zeilen hijsen?!’ Dat laatste……zo bleek toen al die bevlogen kerkenraadsleden een gezicht voor elkaar kregen. We kregen veel reacties en vragen: kan dit niet met nog veel meer mensen? We durfden voorzichtig volgende stappen te zetten. We zijn gewoon maar wij. Geen gelikte en ervaren festivalorganisatie maar we doen wel ons best. Tijdens de eerste twee inspiratiefestival in 2016 en 2018 werden honderden actieve vrijwilligers uit kerkelijke gemeenten en parochies uit alle provincies werden geraakt door de veelkleurige wijze waarop inspiratie, bezieling en vernieuwing in het vormgeven van een levende christelijke gemeenschap zichtbaar zou kunnen worden. Organisaties en mensen kregen gezicht voor elkaar.                                                                                                                          

Door de twee eerste manifestaties is het festival een aantrekkelijke VVV, een Vrijplaats Voor Vernieuwing geworden. En dat trekt nieuwe mensen aan.

Proef hier de impressies in een terugblik.