20 • Hoe verder met ons slavernijverleden? – Kerk-zijn na het excuus

Joost Röselaers en Bianca Groen Gallant

Hoe als kerken verder te gaan na de slavernijherdenkingen rond 1 juli? Joost Röselaers en Bianca Groen-Gallant blikken terug op de herdenkingen en reflecteren op de vraag hoe een verdergaand spiritueel proces op weg naar heling eruit zou kunnen zien. En of, en zo ja waarom, een waarheids- en verzoeningscommissie een bron van inspiratie zou kunnen zijn voor een proces van heling en verzoening. Tijdens het Inspiratiefestival willen we nadenken over de vraag hoe het verder moet na het uitspreken van deze excuses.

 • Op 19 december 2022 bood premier Rutte namens de Nederlandse staat excuses aan aan de nazaten van tot slaaf gemaakten in de West en in de Oost. De Raad van Kerken (RvK) gaf al in 2013 een verklaring uit over de medeverantwoordelijkheid van de kerken voor het slavernijverleden. In 2020 besloot de RvK om zich op weg naar Keti Koti 2023 opnieuw rekenschap te geven van de rol van kerken in het slavernijverleden. In het voorjaar van 2023 verscheen daarover een uitgave in de reeks Oecumenische Bezinning, op 30 juni werd onder auspiciën van de RvK in de Nieuwe Kerk in Amsterdam een herdenkingsdienst gehouden, en op 1 juni hield de RvK in samenwerking met de PThU en de VU een internationaal symposium.

Joost Röselaers is predikant van Vrijburg in Amsterdam-Zuid en is verbonden aan de remonstrantse gemeente Oosterbeek. Hij publiceert regelmatig opiniestukken in NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw, hij is essayist van het Financieele Dagblad en Volzin.                                                     Bianca Groen-Gallant is voorzitter van de diaconie van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam. Zij is lid van de Council of World Mission (CWM), voorzitter van werkgroep Heilzame Verwerking Slavernijverleden en bestuurslid van de Haella Stichting.