• Het gedeelde verhaal van een beschadigde moraal. -26-

Organisator: Pieter Vos, bijzonder hoogleraar geestelijke verzorging bij de krijgsmacht aan de PThU,Ko Sent, Protestants geestelijk verzorger bij de krijgsmacht (op zaterdag)

Als je geconfronteerd wordt met intens geweld of onrecht, kan dat aan je geweten knagen. Militairen op uitzending maken dat regelmatig mee. De gevoelens van schuld en schaamte over wat ze meegemaakt hebben of niet wisten te voorkomen, worden 'moral injury' genoemd. Geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht staan militairen, veteranen en hun familie hierin bij. Hoe doen ze dat? En wat kunnen we in de kerk van hen leren?

• Wie lijdt aan moral injury heeft niet alleen lichamelijke wonden maar is ook verwond op het morele vlak. Dat roept intense vragen op over verantwoordelijkheid en schuld en gaat gepaard met gevoelens van pijn, woede en schaamte. Deze gevoelens zijn geen tekenen van een ziektebeeld, maar wijzen erop dat er diepe morele waarden op het spel staan. Dat raakt niet alleen de directbetrokkenen, maar ook de samenleving als geheel. Geestelijke verzorgers bij de krijgsmacht staan militairen, veteranen en hun familie hierin bij. Hoe doen ze dat? En wat kunnen we in de kerk van hen leren? Hoe zouden kerk en samenleving betrokken kunnen zijn op teruggekeerde militairen? Wat zou je als kerkelijk betrokkene kunnen betekenen voor mensen die moreel verwond zijn? En wat zou je van hen kunnen leren? In deze workshop verkennen we deze vragen aan de hand van verhalen uit de praktijk en de literatuur.