14 • Geloof en een hoop zonnepanelen - Naar een duurzame geloofsgemeenschap

Kees Posthumus en Henk van Glabbeek

In een afwisselende, vrolijke voorstelling wordt met tal van verhalen en liedjes de schepping gevierd, zorgen over de schepping gedeeld en onderzocht hoe wij ons kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. Er klinken nieuwe scheppingsverhalen en een groen-gelovige meezinger, er wordt live gekookt en er is eco-fitness. Henk van Glabbeek omlijst dit alles met meditatieve oosterse muziek.

  Geloofsgemeenschappen zijn zich terdege bewust van de gevaren die de klimaatcrisis voor de aarde en haar bewoners met zich meebrengt. Er komen in Nederland steeds meer groene synagogen, kerken en moskeeën. Wie gelooft dat de schepping een geschenk van God is, is geroepen daar goed voor te zorgen. Hoe je dat doet is doorgaans wel duidelijk: zonnepanelen, energiebesparing, Fair Trade en biologische schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld. Waarom doe je dat, als christen? Daarover gaat deze interactieve, poëtische en afwisselende muzikale voorstelling rond het thema 'schepping en duurzaamheid'.

Kees Posthumus (verhalenverteller en kerkjournalist) schreef het boek ‘Geloof en een hoop zonnepanelen’ in opdracht van GroeneKerken, waar tegen de vierhonderd kerken bij zijn aangesloten. Met onder andere interviews met Groene Kerken uit verschillende geloofstradities en enthousiaste pleitbezorgers van duurzaamheid. Het is een gevarieerd boek, met naast interviews verdiepende artikelen, reportages, vegetarische recepten, liturgische teksten en cartoons. 
Henk van Glabbeek is multi-instrumentalist en bespeelt diverse oosterse instrumenten, zoals tar, ney en duduk.